Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки   Організаційно-технічні заходи включають в себе: організацію пожежної охорони (професійної, добровільної), навчання робітників і службовців правилам пожежної безпеки, надання вказівок про порядок роботи з пожежонебезпечними речовинами і матеріалами, відпрацювання дій адміністрації, робітників і службовців в разі виникнення пожежі та евакуації людей , застосування засобів наочної агітації щодо забезпечення пожежної безпеки і т

Організаційно-технічні заходи включають в себе: організацію пожежної охорони (професійної, добровільної), навчання робітників і службовців правилам пожежної безпеки, надання вказівок про порядок роботи з пожежонебезпечними речовинами і матеріалами, відпрацювання дій адміністрації, робітників і службовців в разі виникнення пожежі та евакуації людей , застосування засобів наочної агітації щодо забезпечення пожежної безпеки і т.п.
Відповідальність за пожежну безпеку організації покладається на її адміністрацію. Вона призначає посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку окремих об'єктів (цехів, дільниць, складів і т.д.). На допомогу пожежній охороні в кожній організації створюються пожаротехніческіе комісії та добровільні пожежні дружини, в завдання яких входить виявлення порушень правил пожежної безпеки, сприяння органам пожежного нагляду в їх роботі, організація масової роз'яснювальної роботи серед персоналу і т.п.
Постійні місця проведення вогневих робіт на відкритих майданчиках і в спеціальних майстернях, обладнаних відповідно до правил пожежної безпеки, встановлюються наказом керівника організації.
Місця проведення тимчасових зварювальних робіт в діючих цехах організацій визначаються письмовим дозволом особи, відповідальної за пожежну безпеку об'єкта.
Без письмового дозволу вогневі роботи на будівельних майданчиках і в місцях, безпечних в пожежному відношенні, можуть виконувати висококваліфіковані фахівці, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму.
Список фахівців, допущених до самостійного проведення вогневих робіт без отримання письмового дозволу, оголошується розпорядженням або наказом керівника організації.
При аваріях і стихійних лихах вогневі роботи виконуються без письмового дозволу під наглядом керівника робіт.
Місця проведення вогневих робіт забезпечуються необхідними засобами пожежогасіння (вогнегасники, помпи, вода, пісок, лопати і т.д.).
Особа, відповідальна за проведення тимчасових вогневих робіт, повинно проінструктувати безпосередніх виконавців цих робіт про заходи пожежної безпеки, визначити протипожежні заходи з підготовки місця робіт, обладнання та комунікацій відповідно до вимог пожежної безпеки.

Контрольні питання


1. На які групи поділяють горючі речовини і матеріали за ступенем загоряння?
2. Як класифікують виробництва за ступенем пожежної небезпеки?
3. Як забезпечується протипожежна зашита об'єкта?
4. Якими огнегасящімі властивостями володіють вода, хімічні та повітряно-механічні піни, інертні гази, пар інші засоби гасіння пожежі?
5. У чому полягають організаційно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки?
1

Шановний відвідувач, якщо Вам сподобалася або в нагоді ця стаття, поділіться нею, будь ласка, зі своїми друзями і знайомими.

1. На які групи поділяють горючі речовини і матеріали за ступенем загоряння?
2. Як класифікують виробництва за ступенем пожежної небезпеки?
3. Як забезпечується протипожежна зашита об'єкта?
4. Якими огнегасящімі властивостями володіють вода, хімічні та повітряно-механічні піни, інертні гази, пар інші засоби гасіння пожежі?
5. У чому полягають організаційно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки?