Договір підряду на монтажні роботи

  1. Договір підряду на монтажні роботи Договір підряду на монтажні роботи складається, як і будь-який...
  2. Приймання та оплата робіт

Договір підряду на монтажні роботи

Договір підряду на монтажні роботи складається, як і будь-який інший договір підряду, регламентується Цивільним кодексом, має істотні умови обов'язкові для відображення в договорі.

Договір підряду   на монтажні роботи складається, як і будь-який інший договір підряду, регламентується Цивільним кодексом, має істотні умови обов'язкові для відображення в договорі

Перед складанням договору замовник проводить роботу з підготовки проекту, кошторисної документації та вибору підрядної організації.

Після врегулювання всіх питань з підрядником готується договір.

Договір підряду на монтажні роботи складається в письмовому вигляді і висвітлює такі істотні умови:

  1. Найменування замовника та підрядника, прізвище та ініціали посадових осіб, які підписали договір,
  2. Вид доручених підряднику робіт, їх вартість та терміни виконання,
  3. Обов'язки підрядника: якісно і в строк провести монтажні роботи на об'єкті, самостійно провести випробування змонтованої системи, обладнання, здати роботу замовнику, усунути виявлені дефекти, в процесі виробництва робіт і по їх закінченню провести прибирання робочих місць і об'єкта і т.д.,
  4. Права підрядної організації: стягнення заборгованості за надані послуги, право ознайомитися з проектно-кошторисної документації, робочих креслень і т.д.,
  5. Обов'язки замовника: надання підряднику необхідної документації для виконання монтажних робіт, забезпечення доступу на об'єкт, контроль за якістю і ходом роботи, приймання та оплата виконаних робіт і т.д.,
  6. Порядок внесення змін і доповнень до договору,
  7. Гарантійні зобов'язання підрядника в період експлуатації.

Договір на виконання монтажних робіт може бути припинений за взаємною домовленістю сторін договору.

Додатком до договору є кошторисний розрахунок, який визначає вартість робіт, обсяг необхідного матеріалу і устаткування.

При необхідності підрядна організація повинна здати результат монтажних робіт спеціалізованої компанії, яка при задовільному результаті видає свій висновок про можливість експлуатації змонтованого обладнання, вузла, системи.

Договір на проведення ремонтних робіт може укладатися між юридичними і фізичними особами. Причому, якщо фізична особа виступає в ролі підрядника з ним укладається договір на виконання конкретного обсягу робіт. Цей варіант залучення підрядника-физ.лица можливий за умови разового виконання робіт. У разі надання подібних послуг систематично, громадянин зобов'язаний зареєструватися в якості індивідуального підприємця.

Зазвичай подібний договір з фіз.особою полягає при необхідності виробництва не складного монтажу.

Внесення змін до монтажні роботи

Якщо виникає необхідність заміни одного матеріалу на інший, зміни обсягу або включення додаткових монтажних робіт, підрядник зобов'язаний повідомити про це замовника.

Зміни, внесені в договір підряду на монтажні роботи, оформляються у вигляді додаткової угоди до існуючого договору і кошторисом.

Приймання та оплата робіт

Після виконання монтажних робіт на об'єкті, підрядник сповіщає замовника про необхідність приймання. При задовільному виконанні монтажних робіт замовник підписує акт приймання закінчених робіт, після чого проводить їх оплату.

Підготовку договору на виробництво монтажних робіт довіряйте досвідченим, кваліфікованим юристам. Детально складений договір, з дотриманням норм чинного законодавства, знизить ризик можливих непорозумінь в період виконання договору і гарантійного терміну.