Як ефективно сприймати озвучену інформацію

Засвоювати надійно інформацію на слух не так легко як може здатися. Матеріал розповідає, що потрібно робити щоб розвинути здібності вміння правильного сприйняття озвученої інформації.

Сучасну людину відрізняє необхідність грамотно розбиратися в потоці інформації, що надходить, своєчасно заповнюючи відсутні знання. Приділяти час для читання і засвоєння прочитаного ставати все складніше. У стрімкому темпі життя значно економити час допомагають записані на звуковий носій аудіокниги . Світ озвученої літератури зараз настільки великий, що здатний задовольнити будь-який інтерес. Настільки великий доступ до знань обмежується складністю надійного засвоєння інформації на слух, перш за все по своїй незвичності.

Люди давно привчилися грунтовно засвоювати інформацію з написаного, запам'ятовуючи краще прочитане ніж почуте. Крім того зорова пам'ять набагато триваліший і надійніше слуховий. Уміння слухати і чути абсолютно різні речі. Людина звикла поверхнево ставитися до почутого, покладаючись на довільність сприйняття на слух. Звідси виникає проблема коли недостатньо ознайомитися з будь-яким з озвученими матеріалом, а необхідно використовувати його в подальшому. Багатьом доводиться робити докладні записи, працюючи пізніше з ними.

Книги набагато легше читати очима, можна, втративши нитку розповіді швидко повернутися, можна нагадати собі забуте пробігши по рядках поглядом, а ось озвучену інформацію неможливо освоїти НЕ практикуючись. Без певної концентрації і постійного продумування почути не перетвориться в стійкі знання, залишаючи лише смутні уявлення. Слухати, намагаючись слово в слово запам'ятати інформацію марна трата часу.

Зазубрювання почутого призведе до накопичення необробленої погано сприйнятої свідомістю інформації, перевантаживши пам'ять стане причиною небезпечних наслідків.
Робота з вмістом засвоюваної інформації найбільш важливий елемент отримання якісних знань, забезпечуючи осмислене оволодіння озвученого матеріалу. Процес запам'ятовування пов'язаний з мисленням і стає плідним коли видобувають інформація засвоюється в процесі формування понять. Перший крок полягає в умінні зосереджуватися, обробляючи інформацію в міру слухання. Слід бути вибірковим, сприймаючи насамперед змістову суть почутого, зосереджуючись на ключових поняттях, ідеях, підвищуючи тим самим процес засвоєння інформації, відсіваючи зайву.

Слід врахувати, що при сприйнятті мови на слух перевтома виникає значно раніше ніж при зоровому сприйнятті. Спершу не варто постійно триматися в стані напруженого активного уваги, яке повинно періодично послаблюватися, в разі потреби вдаючись до конспектування. Поступово, не втрачаючи активності потрібно прагнути шукати в почуте корисне і цікаве, оцінюючи і осмислюючи зміст повідомлення. Пасивне прослуховування мови диктора не дозволить розвинути необхідну швидкість сприйняття почутого. Цілеспрямоване формування вміння одночасного сприйняття мовного повідомлення і розуміння змісту висловлювання основательней розвивається практикою аудіювання. Процес аудіювання полягає в розвитку навичок слухання, розпізнавання усного мовлення, інтерпретації вимовлених виразів, привнесення значущості і знань в прослуханий повідомлення і усвідомлення невисловлених думок і припущень.

Механізм аудіювання ґрунтується на осмисленні в процесі якого встановлюються смислові зв'язки між елементами сприйманого мовного повідомлення. Домагатися результатів в навчанні слухання методом аудіювання потрібно значно розширюючи ряд миттєво розпізнаються понятійних конструкцій і смислових одиниць, а також збільшуючи обсяг сприйнятої і зрозумілою інформації. Практика розвиваюча мовної слух, механізми запам'ятовування озвученого повідомлення і засвоєння почутого відкриває людині можливості більш вільного поводження з інформацією. Уміння слухати підвищує здатність отримання інформації більш складного рівня, впливаючи на розум, почуття і волю людини смисловим змістом повідомляється формує його свідомість.

Матеріал підготовлений Аудіо-Реклама.ru

Використання всього тексту або його фрагментів, дозволяється тільки з посиланням на цю сторінку.